Az Excel táblázatkezelő használatához tisztázni kell az  Excel-ben használatos alapvető  fogalmak jelentését, hogy az Excel számítások elvégzése során érthető legyen miről is van szó. Ez a cikk segít megérteni az Excel számolás során alkalmazott különböző matematikai és logikai műveletek végrehajtásának leírását. Bemutatja az Excel-ben használatos operátorok, és adattípusok értelmezését.

Az  Excel képletek és függvények használatának begyakorlása során ha elbizonytalanodsz,  mindig vissza tudsz térni ide, a kályhához, mintha egy szótárban a szavak jelentését keresnéd. Ennek az oldalnak a linkjét érdemes elmenteni hogy mindig kéznél legyen, szükség esetére. 

Fogalmak

 • Excel táblázat: az információ strukturált, kétdimenziós ábrázolása, amely sorokból és oszlopokból áll (a sorok és oszlopok  metszetében állnak a cellák.)
 • Oszlopok: az azonosításuk angol ábécé nagybetűivel
 • Sorok: azonosításuk számokkal
 • Cella: az oszlopok és sorok közös része, metszete a cella, ez az adattárolás legkisebb egysége, amelyekbe az adatok kerülnek. 
 • Tartomány (vagy  blokk): több szomszédos cellából álló terület
 • Munkalap: egy munkafüzeten (.xls kiterjesztésű fájlon) belül több munkalap is található, melyeknek egyedi elnevezést adhatunk. Duplán ráklikkelve átnevezhető, a mappa+ ikonra kattintva  új Excel munkalapot lehet létrehozni. 
 • Munkafüzet: az Excel-fájlokat munkafüzetnek nevezzük. Kiterjesztése: .xls vagy .xlsx.
 • Képlet: Összefüggéseket leíró kifejezés. Az Excelben a képleteknek egyenlőségjellel (=) kell kezdődniük.
 • Argumentum: A függvény független változója.
 • Függvény: Matematikai összefüggés, amelyben egy tényező értéke vagy változása meghatározott törvényszerűség szerint függ,  egy másik tényező értékének megváltoztatásától bizonyos határok között.
 • Aritmetika: számtan mennyiségtan. A matematika egyik ága, amely megszámlálható számjegyekkel kifejezett megmérhető mennyiségekkel és alapszinten a négy alapművelettel (összeadás, kivonás, szorzás illetve osztás) foglalkozik.

Adattípusok az Excel táblában

Állandó értékek

 • Szöveg: Pl. név, negyedév, 236-528
 • Szám: Pl. 12345; 3,14; 123 456; 576 Ft; 128 kg
 • Dátum-idő: Pl. 2010.02.20.; márc. 16.; 18:00 
 • Logikai érték: IGAZ; HAMIS

Változó (számított) értékek

 • Matematikai képlet: Pl. =3-4; =B2/C7 •
 • Függvény: Pl. =SZUM(A2; A3; B2:C5) =DARAB(D8:E11) •
 • Cellahivatkozás: Pl. =A20; =A2:D7; =3:3; (=A5:XFD3) =B:D;

Számtani operátorok

Számtani operátor

Összehasonlító operátorok

Az összehasonlító  operátorokkal két értéket tudsz összehasonlítani.  Ennek eredménye kétféle lehet,  IGAZ vagy HAMIS logikai értéket kaphatsz.

Összehasonlító operátor

Hivatkozási operátorok

Az alábbi operátorokkal cellák tartományait tudod egyesíteni 

Cella tartományok

Szövegösszefűző operátor

Az És-jel (&) szövegoperátorral két vagy több szöveget tudsz összefűzni egyetlen szövegrésszé.

Szöveg összefűző operátor